ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΩΝ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ