ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ κ. ΜΑΝΟΥΣΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ