ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣ. ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ_ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016-2017