ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ