ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ κας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ