Διοικητικό Προσωπικό

---Γραμματεία Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης---

Ονοματεπώνυμο: Δαρμπάση Ειρήνη
Τηλέφωνο: 2552041161 (εσ. 76161)

Ονοματεπώνυμο: Κουρετσίδης Στέλιος
Τηλέφωνο: 2552041162 (εσ. 76162)

Ονοματεπώνυμο: Πιτιακούδη Λιάνα
Τηλέφωνο: 2552041163 (εσ. 76163)

Ονοματεπώνυμο: Κουρτίδου Ευθυμία
Τηλέφωνο: 2552041164 (εσ. 76164)

---Προσωπικό Βιβλιοθήκης---

Ονοματεπώνυμο: Τηλιούδη Αντωνία
Τηλέφωνο: 2552041181 (εσ. 76181)

Ονοματεπώνυμο: Ζελίδου Ελένη
Τηλέφωνο: 2552041181 (εσ. 76181)

Ονοματεπώνυμο: Μπισκιτζή Νερατζιά
Τηλέφωνο: 2552041182 (εσ. 76182)