Μέλη ΔΕΠ

Επικοινωνία

  • Διεύθυνση: Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, TK 68200 Ορεστιάδα

  • Τηλέφωνο: 25520 41161 εως 64

  • Email: secr@agro.duth.gr