Αλεξόπουλος Αθανάσιος Γ.


Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής ΦΕΚ 262/21-4-2011
Πτυχίο Βιολογίας, Βιολογικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών
Διδακτορικό Δίπλωμα στην Υγιεινή, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών

Γνωστικό Αντικείμενο: Υγιεινή Τροφίμων και Ύδατος
Πεδία ερευνητικού ενδιαφέροντος: Μικροβιολογική ποιότητα τροφίμων
Ποιότητα ύδατος που προορίζεται για κατανάλωση ή χρήση στα τρόφιμα
Αντιμικροβιακή δράση φυσικών παραγόντων

Διδασκόμενα Μαθήματα:
Προπτυχιακά
Υγιεινή Τροφίμων
Μηχανική Τροφίμων
Επεξεργασία Τροφίμων
Ανάλυση Τροφίμων
Γεωργική Μικροβιολογία (Ακαδ έτος 2008-2009)
Μικροβιολογία Τροφίμων (Ακαδ έτος 2008-2009)
Υγιεινή Γεωργικών Βιομηχανιών (Ακαδ έτος 2008-2009)
Μεταπτυχιακά
Μικροβιακή Οικολογία (Ακαδ έτος 2008-2009)

Στοιχεία επικοινωνίας:
Προσωπική ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~alexopo
Ε-mail: alexopo@agro.duth.gr
Τηλ. Fax 25520 41169


Βιογραφικό