Μπεζιρτζόγλου Ευγενία Ε.Β.


Βαθμίδα: Τακτική Καθηγήτρια (ΦΕΚ 269/30-10-2003)

Γνωστικό Αντικείμενο: Μικροβιολογία με έμφαση στη Μικροβιακή Οικολογία

Πτυχίο Βιοχημείας (Maitrise de Biochimie) του Παν/μίου LILLE I, Γαλλία,1981 (ΔΙΚΑΤΣΑ, 1982)
Εξιδίκευση.module Biochimie et Toxicologie Alimentaire et Nutritionelle(Βιοχημεία και Τοξικολογία Τροφίμων και Διατροφής)
Πτυχίο Παρασιτολογίας στην Ανθρωποβιολογία (Maitrise de Parasitologie en Biologie Humaine) του Παν/μίου LILLE II (Ιατρική Σχολή), Γαλλία, 1982 (ΔΙΚΑΤΣΑ, 1984).
Πτυχίο Αιματολογίας στην Ανθρωποβιολογία (Maitrise d'Hematologie en Biologie Humaine) του Παν/μίου LILLE II (Ιατρική Σχολή), Γαλλία, 1982 (ΔΙΚΑΤΣΑ, 1984).
Μεταπτυχιακό D.E.A. Μικροβιολογίας (Diplome d'Etudes Approfondies en Microbiologie), του Παν/μίου PARIS-SUD, ORSAY, Γαλλία, 1982 (ΔΙΚΑΤΣΑ, 1983).
PhD Μικροβιολογίας. Ειδίκευση "Αναερόβια βακτήρια" (Doctorat de l'Universite PARIS-SUD, es Disciplines Pharmaceutiques en Microbiologie. Specialisation : Bacteries Anaerobies), Δεκέμβριος 1985, Φαρμακευτική Σχολή του Παν/μίου PARIS- SUD, ORSAY, Γαλλία (ΔΙΚΑΤΣΑ, 1986).
Τίτλος ειδικότητος "Κλινικής Χημείας (ΚΕΣΥ), Ιανουάριος 1988.
Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θράκης, 1991.
Habilitation (Μεταδιδακτορικός τίτλος Υφηγεσίας) Μικροβιολογίας του Παν/μίου PARIS-SUD, ORSAY, Γαλλία, 1994.
Τίτλος ειδικότητας Μικροβιολογίας (Βιοπαθολογίας), Αθήνα, 1996.

Πεδία ερευνητικού ενδιαφέροντος:
1.Μικροβιολογία/Υγιεινή τροφίμων
2.Μικροβιολογία πεπτικού συστήματος /Τροφογενείς λοιμώξεις
3.Παραδοσιακά τρόφιμα.
4.Προβιοτικά τρόφιμα.
5.Περιβαλλοντική Μικροβιολογία/Υγιεινή

Διδασκόμενα Μαθήματα:
Προπτυχιακά
Γενική Μικροβιολογία
Μικροβιολογία Τροφίμων
Υγιεινή Γεωργικών Βιομηχανιών
Μεταπτυχιακά
Μικροβιακή Οικολογία στο Master Αειφόρος Ανάπτυξη στη Γεωργία του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,από το 2008 έως σήμερα.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ε-mail: empezirt@agro.duth.gr
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~empezirt
Τηλ. 25520 41149 25520 41137
Fax: 25520 41149

Βιογραφικό