Δαμαλάς Χρήστος Α.


Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής (ΦΕΚ 286Γ/11-03-2014)
Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωργία

Πτυχίο Γεωπονίας, Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Γενετική Βελτίωση και Φυσιολογία Φυτών, Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ.
Διδακτορικό Δίπλωμα στη Ζιζανιολογία, Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ.

Πεδία ερευνητικού ενδιαφέροντος:
Καλλιεργητικές τεχνικές παραγωγής των φυτών μεγάλης καλλιέργειας
Συστήματα μειωμένης κατεργασίας του εδάφους στα φυτά μεγάλης καλλιέργειας
Συστήματα και τεχνικές συγκαλλιέργειας στα φυτά μεγάλης καλλιέργειας
Βιολογία ζιζανίων, αλληλεπιδράσεις με τα καλλιεργούμενα φυτά, διαχείριση ζιζανίων
Αποτελεσματικότητα, εκλεκτικότητα και συνδυασμένη δράση ζιζανιοκτόνων
Ασφάλεια κατά τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Διδασκόμενα μαθήματα:
Προπτυχιακά
Ειδική Γεωργία Ι (Σιτηρά - Ψυχανθή - Χορτοδοτικά)
Ειδική Γεωργία ΙΙ (Βιομηχανικά φυτά)
Αρωματικά Φυτά και Αιθέρια Έλαια
Ψεκαστικά Μηχανήματα

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ.Π.Θ.
Πανταζίδου 193, 682 00 Ορεστιάδα Έβρου
Ε-mail: cdamalas@agro.duth.gr , chris.damalas@yahoo.gr
Τηλ.: 25520 41116
Fax: 25520 41191

Βιογραφικό