Καρελάκης Χρήστος


Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Αγροτική Πολιτική

Γεωπόνος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας, Α.Π.Θ.
MSc in International Agricultural and Food Marketing, University of Newcastle upon Tyne, UK
Διδακτορικό Δίπλωμα στην Αγροτική Οικονομία, Γεωπονική Σχολή (ΑΠΘ), Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας.

Πεδία ερευνητικού ενδιαφέροντος: Αγροτική πολιτική, ΚΑΠ, γεωργική ανάπτυξη, διεθνές εμπόριο αγροτικών προϊόντων, διοίκηση γεωργικών επιχειρήσεων, διαχείριση εξαγωγών - εισαγωγών.

Διδασκόμενα Μαθήματα:
Διεθνές Εμπόριο Γεωργικών Προϊόντων
Αγροτική Οικονομική Ανάπτυξη - Θεωρία και Πολιτική
Αγροτική Πολιτική
Οικονομική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Στοιχεία επικοινωνίας:
Προσωπική ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~chkarel
Ε-mail: chkarel@agro.duth.gr
Τηλ. 25520 41110
Fax: 25520 41191

Βιογραφικό