Κουτρούμπας Σπυρίδων


Βαθμίδα: Καθηγητής (ΦΕΚ 554/25-6-2010)
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική και Ειδική Γεωργία

Γεωπόνος, Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας (Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής), Α.Π.Θ.
MSc στη Γενετική Βελτίωση Φυτών και Γεωργία, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ.
Διδακτορικό Δίπλωμα στη Γεωργία, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ.

Πεδία ερευνητικού ενδιαφέροντος:
Εφαρμοσμένη φυσιολογία Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας
Τεχνικές καλλιέργειας των Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας
Τρόποι μείωσης της απαιτούμενης επικουρικής ενέργειας για την καλλιέργεια των φυτών (αξιοποίηση λιπασμάτων, νερού κ.λπ.)
Συμβιωτική δέσμευση αζώτου
Νέες -Εναλλακτικές καλλιέργειες
Έλεγχος ζιζανίων και αλληλεπιδράσεις με τα καλλιεργούμενα φυτά

Διδασκόμενα Μαθήματα:
Εισαγωγή στη Γεωπονία (συνδιδασκαλία) Γενική Γεωργία Ειδική Γεωργία (Σιτηρά, Ψυχανθή, Χορτοδοτικά) Ειδική Γεωργία (Βιομηχανικά Φυτά) Γεωργικός Πειραματισμός (συνδιδασκαλία) Νέες-Εναλλακτικές Καλλιέργειες (Μεταπτυχιακό, συνδιδασκαλία)

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ε-mail: skoutrou@agro.duth.gr
Τηλ. 25520 41125
Fax: 25520 41191

Βιογραφικό