Κυμπάρης Αθανάσιος Χ.


Πτυχίο Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Π.Ι.)
Διδακτορικό Δίπλωμα στην Οργανική Σύνθεση, Τμήμα Χημείας, Π.Ι.
Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής (ΦΕΚ 353/13.04.2016/τ.Γ)
Γνωστικό Αντικείμενο: Οργανική Χημεία & Ανάλυση Φυσικών Προϊόντων

Πεδία ερευνητικού ενδιαφέροντος:
§ Σύνθεση οργανικών ενώσεων.
§ Απομόνωση και ανάλυση φυτικών-φυσικών προϊόντων με χρωματογραφικές μεθόδους και ταυτοποίηση των συστατικών τους με φασματοσκοπικές μεθόδους.
§ Μελέτη της βιολογικής δραστικότητας (αντιοξειδωτική ικανότητα, εντομοκτόνα δράση κ.ά.) φυσικών προϊόντων όπως και διερεύνηση της σχέσης μοριακής δομής και δράσης των ενεργών ουσιών.

Διδασκόμενα Μαθήματα:
Προπτυχιακά
§ Ανόργανη Χημεία
§ Οργανική Χημεία
§ Γενική Βιοχημεία
§ Ανάλυση Τροφίμων
§ Φυσικοχημεία Τροφίμων
Μεταπτυχιακά
§ Χημεία Φυσικών Προϊόντων και Εφαρμογές

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ε-mail: kimparis@agro.duth.gr
Τηλ. 25520 41168
Fax: 25520 41161


Βιογραφικό