Παππά Μαρία Λ.


Βαθμίδα: Λέκτορας (ΦΕΚ 1417/06.12.2013)
Γνωστικό Αντικείμενο: Εντομολογία και Ακαρεολογία

Σπουδές:
2007: Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2003: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Επιστημών Φυτοπροστασίας, Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2001: Πτυχίο Γεωπονίας, Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πεδία ερευνητικού ενδιαφέροντος:
Αλληλεπιδράσεις εντόμων-φυτών
Βιολογική καταπολέμηση φυτοφάγων εντόμων και ακάρεων
Βιο-οικολογία φυτοφάγων και αρπακτικών εντόμων και ακάρεων
Επιδράσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε οργανισμούς μη στόχους

Διδασκόμενα Μαθήματα:
Προπτυχιακά
• Αρχές και Μέθοδοι Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης Εχθρών των Καλλιεργειών
• Γενική Γεωργική Εντομολογία και Ζωολογία
• Εχθροί Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Λαχανικών
• Ακαρεολογία – Νηματωδολογία
• Γενική Ζωολογία
Μεταπτυχιακά
• Αλληλεπιδράσεις Εντόμων – Φυτών
• Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών των Φυτών

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ε-mail: mpappa@agro.duth.gr και pappasml1@gmail.com
Προσωπική ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~mpappa/
Τηλ. (+30) 25520 41151

Βιογραφικό