Πλέσσας Σταύρος Γ.Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής (ΦΕΚ: 642/20-6-13)
Γνωστικό Αντικείμενο: Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων

Πτυχίο Χημείας, Τμήμα Χημείας (Πανεπιστήμιο Πατρών).
Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Χημείας (Πανεπιστήμιο Πατρών).

Πεδία ερευνητικού ενδιαφέροντος:
1. Εκμετάλλευση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων για παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
2. Παραδοσιακά τρόφιμα.
3. Προβιοτικά τρόφιμα.

Διδασκόμενα Μαθήματα:
Προπτυχιακά
- Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων
- Χημεία Τροφίμων
- Βιοτεχνολογία Τροφίμων
- Βιοχημεία Τροφίμων
- Οινολογία-Οινοπνευματώδη Ποτά
- Αρχές Μηχανολογίας Τροφίμων
Μεταπτυχιακά
- Μικροβιολογία Τροφίμων
- Παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας Ζωικής Προέλευσης

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ε-mail: splessas@agro.duth.gr
Προσωπική ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~splessas
Τηλ. 25520 41141
Fax: 25520 41141

Βιογραφικό