Ράπτου Έλενα

Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια (ΦΕΚ 373/24-4-2015)
Γνωστικό Αντικείμενο: Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.

Πτυχίο Γεωπονίας (Κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας), Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
MSc in Food Economics and Marketing, University of Reading, United Kingdom.
Διδακτορικό Δίπλωμα, Γεωπονική Σχολή, Τμήμα Γεωπονίας, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας.

Πεδία ερευνητικού ενδιαφέροντος:
Μάρκετινγκ, συμπεριφορά καταναλωτή, έρευνα αγοράς, μέθοδοι ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης, στατιστικές μέθοδοι - οικονομετρικά μοντέλα στη συμπεριφορά καταναλωτή, διοίκηση γεωργικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων τροφίμων.

Διδασκόμενα Μαθήματα:
Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων
Συμπεριφορά Καταναλωτή
Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής Έρευνας και Έρευνας Αγοράς
Οικονομική της Μεταποίησης των Αγροτικών Προϊόντων
Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ε-mail: elenra@agro.duth.gr
Τηλ.: (+30) 25520 41184
Fax: (+30) 25520 41191

Βιογραφικό