Σιναπίδου Ευαγγελία


Βαθμίδα: Λέκτορας (ΦΕΚ 479/8-6-2010)
Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοτεχνολογία της Φυτοπροστασίας

Πτυχία
Γεωπόνος, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ
M.Sc. in Plant Biotechnology, University of London, UK
Ph.D. in Molecular Plant Pathology, University of London, UK
MBA, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πεδία ερευνητικού ενδιαφέροντος: φυτοπαθολογία, μοριακές αλληλεπιδράσεις φυτών-μικροοργανισμών, χαρτογράφηση και απομόνωση γονιδίων φυτών για αντοχή σε ασθένειες, επιλογή φυτών για βελτίωση με μοριακούς δείκτες

Διδασκόμενα μαθήματα:
Προπτυχιακά
Μοριακή Βιολογία
Γενική Φυτοπαθολογία
Ασθένειες Δέντρων και Αμπέλου
Ασθένειες Λαχανοκομικών και Καλλωπιστικών Φυτών

Στοιχεία επικοινωνίας:
e-mail: esinapid@agro.duth.gr
Τηλ. 25520 - 41180
Fax. 25520 - 41191

Βιογραφικό