Τοκατλίδης Ιωάννης


Βαθμίδα: Καθηγητής (ΦΕΚ 909/31-8-2012)
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενετική και Βελτίωση Φυτών

Πτυχίο Γεωπονίας, Τμήμα Γεωπονίας (Α.Π.Θ.)
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Γενετικής Βελτίωσης Φυτών και Γεωργίας, Τμήμα Γεωπονίας (Α.Π.Θ.)
Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Γεωπονίας (Α.Π.Θ.)

Πεδία ερευνητικού ενδιαφέροντος:
πυκνότητα και αποτελεσματικότητα επιλογής
παραγωγικό δυναμικό και σταθερότητα ποικιλιών
διαχείριση ενδοποικιλιακής παραλλακτικότητας και διατήρηση ποικιλιών
αξιοποίηση ομοζυγωτικής υπεροχής
αξιοποίηση φυσιολογικών χαρακτηριστικών ως κριτηρίων έμμεσης επιλογής

Διδασκόμενα Μαθήματα:
Προπτυχιακά
Γενετική
Βελτίωση Φυτών
Παραγωγή Διαχείριση Πολλαπλασιαστικού Υλικού
Γενετικά Τροποποιημένα Φυτά - Βιοτεχνολογία & Περιβάλλον
Μεταπτυχιακά
Αειφορική Διαχείριση Γενετικού Υλικού

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ε-mail: itokatl@agro.duth.gr
Προσωπική ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~itokatl/
Τηλ. 25520 41152
Fax: 25520 41191

Βιογραφικό