Εργαστηριακό Προσωπικό: Υποστήριξη Εργαστηρίων

Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.)

Ονοματεπώνυμο:
Ειδικότητα - Επάγγελμα:
E-mail:
Τηλέφωνο:

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

Ονοματεπώνυμο Φωτιάδης Σίδερης
Ειδικότητα - Επάγγελμα: Γεωπόνος
E-mail: sfotiadi@agro.duth.gr
Τηλέφωνο:2552041139 (εσ. 76139)

Ονοματεπώνυμο: Καλέντζης Κωνσταντίνος
Ειδικότητα - Επάγγελμα: Ιχθυολόγος
E-mail: kkalentz@kom.duth.gr
Τηλέφωνο: 2552041145 (εσ. 76145)

Ονοματεπώνυμο: Μαλέσιος Χρυσοβαλάντης
Ειδικότητα - Επάγγελμα: Μαθηματικός - Στατιστικός
E-mail: malesios@agro.duth.gr
Τηλέφωνο: 2552041116 (εσ. 76116)

Υποστήριξη Εργαστηρίων

Ονοματεπώνυμο: Αλεξούδης Χρήστος
Ειδικότητα - Επάγγελμα: Γεωπόνος
E-mail: calexoud@agro.duth.gr
Τηλέφωνο: 2552041131 (εσ. 76131)