Μαλέσιος Χρυσοβαλάντης

Σπουδές

Πτυχίο τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Στατιστική (Master of Science in Statistics) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τίτλος Διατριβής: "Μοντέλα για την Ανάλυση Συνεχών Διαμηκών Δεδομένων με Ιδιαίτερη Έμφαση στα Μικτά Μοντέλα"

Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιβλέπων Καθηγητής Πανάρετος Ιωάννης. Θέμα Διατριβής: "Στατιστική Ανάλυση Βιβλιομετρικών Δεικτών"

Θέση: ΕΤΕΠ, Εργαστήριο Γεωργικής Οικονομίας

malesios@agro.duth.gr

Τηλ: 25520-41116