Διοίκηση

Οι Διοικητικές Αρχές του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 είναι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μπεζιρτζόγλου Ευγενία Καθηγήτρια

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Τακτικά Μέλη):

Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος Καθηγητής

Κουτρουμανίδης Θεόδωρος Καθηγητής

Κουτρούμπας Σπυρίδων Καθηγητής

Τοκατλίδης Ιωάννης Καθηγητής

Κυμπάρης Αθανάσιος Αναπληρωτής Καθηγητής

Μπρούφας Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής

Χατζησαββίδης Χρήστος Αναπληρωτής Καθηγητής

Αλεξόπουλος Αθανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Βρύζας Ζήσης Επίκουρος Καθηγητής

Δαμαλάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ζαφειρίου Ελένη Επίκουρη Καθηγήτρια

Καρελάκης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Πλέσσας Σταύρος Επίκουρος Καθηγητής

Ράπτου Έλενα Επίκουρη Καθηγήτρια

Σιναπίδου Ευαγγελία Επίκουρη Καθηγήτρια

Παππά Μαρία Λ. Λέκτορας

Αλεξούδης Χρήστος ΕΤΕΠ

Δύο εκπρόσωποι των Φοιτητών