Εργαστήριο Γεωργίας

Διευθυντής: Καθηγητής Σπυρίδων Κουτρούμπας

Ιστορικό: Ιδρύθηκε το 2002 (Π.Δ. 298, ΦΕΚ 264/31-10-2002) ως Εργαστήριο Γεωργίας-Δενδροκομίας και μετονομάσθηκε σε Εργαστήριο Γεωργίας το 2005 (ΦΕΚ 653/16-5-2005).

Γνωστικά Αντικείμενα: Γεωργία, Βιολογική Γεωργία-Ολοκληρωμένα Συστήματα, Γεωργικός Πειραματισμός.

Εκπαιδευτικό έργο στα μαθήματα:

Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών

  • Εισαγωγή στη Γεωπονία
  • Γενική Γεωργία
  • Γεωργικός Πειραματισμός
  • Ειδική Γεωργία (Σιτηρά, Ψυχανθή, Χορτοδοτικά Φυτά)
  • Ειδική Γεωργία (Βιομηχανικά Φυτά)
  • Αρωματικά Φυτά και Αιθέρια Έλαια
  • Ψεκαστικά Μηχανήματα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών

  • Νέες-Εναλλακτικές καλλιέργειες 

Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ:

Σπυρίδων Κουτρούμπας , Καθηγητής Γεωργίας

Χρήστος Δαμαλάς , Επίκουρος Καθηγητής Γεωργίας

Ε.Τ.Ε.Π.: Σιδέρης Φωτιάδης, Γεωπόνος (Βαθμίδα Γ).