Εργαστήριο Δενδροκομίας - Κηπευτικών - Ανθοκομίας


Διευθυντής: Αν. Καθηγητής Χρήστος Χατζησαββίδης(cchatz@agro.duth.gr)
Ιστορικό: Ιδρύθηκε το 2002 (Π.Δ. 298, ΦΕΚ 264/31-10-2002) ως Εργαστήριο Γεωργίας- Δενδροκομίας και μετονομάσθηκε σε Εργαστήριο Δενδροκομίας-Κηπευτικών- Ανθοκομίας το 2005 (ΦΕΚ 653/16-5-2005).

Γνωστικά Αντικείμενα: Γενική και Ειδική Δενδροκομία, Κηπευτικά, Ειδική Λαχανοκομία, Ανθοκομία, Ειδική Ανθοκομία

Εκπαιδευτικό έργο στα μαθήματα:
Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών
- Γενική Δενδροκομία
- Ειδική Δενδροκομία - Φυλλοβόλα Οπωροφόρα
- Ειδική Δενδροκομία - Αειθαλή Οπωροφόρα (υποτροπικά και τροπικά)
- Φυσιολογία Φυτών
- Κηπευτικά
- Ειδική Λαχανοκομία
- Ανθοκομία
- Ειδική Ανθοκομία

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών
- Φυσιολογία Καρποφόρων Δένδρων

Προσωπικό
Μέλη ΔΕΠ: Χρήστος Α. Χατζησαββίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Δενδροκομίας (cchatz@agro.duth.gr)