Εργαστήριο Γενετικής bελτίωσης Φυτών και Φυσιολογίας

Διευθυντής: Kαθηγητής Ιωάννης Τοκατλίδης

Ιστορικό: Ιδρύθηκε το 2002 ως Εργαστήριο Μορφολογίας, Φυσιολογίας Φυτών και bοτανικής (Π.Δ. 298. ΦΕΚ 264/31-10-2002) και μετονομάστηκε σε Εργαστήριο Γενετικής bελτίωσης Φυτών και Φυσιολογίας (ΦΕΚ 1972/10-9-2009)

Γνωστικά αντικείμενα: Γενετική, Μοριακή Γενετική, bελτίωση Φυτών, Γενετική bιοτεχνολογία, Ανατομία και Μορφολογία Φυτών, Συστηματική bοτανική, Φυσιολογία Φυτών, Παραγωγή και Διαχείριση Πολλαπλασιαστικού Υλικού

Εκπαιδευτικό έργο στα μαθήματα:

Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών


  • Ανατομία και Μορφολογία Φυτών
  • Γενετική
  • Φυσιολογία Φυτών
  • Συστηματική bοτανική
  • bελτίωση Φυτών
  • Παραγωγή και Διαχείριση Πολλαπλασιαστικού Υλικού
  • Γενετικά Τροποποιημένα Φυτά - bιοτεχνολογία και Περιbάλλον
  • Μοριακή bιολογία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών

  • Αειφορική Διαχείριση Γενετικού Υλικού

Προσωπικό:

Μέλη Δ.Ε.Π.:

Ιωάννης Τοκατλίδης , Καθηγητής

Ευαγγελία Σιναπίδου , Λέκτορας