Κατεύθυνση Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής - Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος