Εργαστήριο Φαρμακολογίας και Οικοτοξικολογίας

Διευθυντής: Ζήσης Γ. Βρύζας , Επίκουρος Καθηγητής

Ιστορικό: Ιδρύθηκε το 2002 (Π.Δ. 298, ΦΕΚ 264/31-10-2002)

Γνωστικά αντικείμενα: Γεωργική Φαρμακολογία, Οικοτοξικολογία, Ζιζανιολογία

Εκπαιδευτικό έργο στα μαθήματα:

Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών

§ Εισαγωγή στην Γεωργική Φαρμακολογία

§ Ζιζανιολογία

§ Οικοτοξικολογία

§ Γεωργική Φαρμακολογία

§ Αξιολόγηση Οικολογικής Επικινδυνότητας

§ Ζιζανιολογία: Τρόποι και Μηχανισμοί Δράσης - Εκλεκτικότητα - Ανθεκτικότητα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών

§ Μέτρηση Οικολογικής Επικινδυνότητας

Προσωπικό

Μέλη Δ.Ε.Π.:

Ζήσης Γ. Βρύζας , Επίκουρος Καθηγητής Φυτοπροστασίας και Ρύπανσης Αγροοικοσυστημάτων

Ε.Τ.Ε.Π.: Κων/νος Καλέντζης, Ιχθυολόγος  (Βαθμίδα Γ).