Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας

Ιστορικό: Iδρύθηκε το 2002 (Π.Δ. 298, ΦΕΚ 264/31-10-2002)

Γνωστικά Αντικείμενα: Φυτοπαθολογία, Ιολογικές Ασθένειες.

Εκπαιδευτικό έργο στα μαθήματα:

Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών

§ Γενική Φυτοπαθολογία

§ Ασθένειες Λαχανοκομικών και Καλλωπιστικών Φυτών

§ Ασθένειες Δενδρωδών και Αμπέλου

§ Ασθένειες Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας

§ Γενική Ιολογία

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών

§ Σύγχρονες Τάσεις στη Φυτοπροστασία