Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας και Ζωολογίας

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Μπρούφας

Ιστορικό: Iδρύθηκε το 2002 (Π.Δ. 298, ΦΕΚ 264/31-10-2002)

Γνωστικά Αντικείμενα: Ζωολογία, Εντομολογία, Ακαρολογία, Νηματωδολογία.

Εκπαιδευτικό έργο στα μαθήματα:

Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών

  • Γενική Γεωργική Εντομολογία και Ζωολογία
  • Αρχές και Μέθοδοι Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Εχθρών των Καλλιεργειών
  • Ακαρολογία - Νηματωδολογία
  • Εχθροί Δενδρωδών και Αμπέλου
  • Εχθροί Αποθηκευμένων Προϊόντων και Εχθροί Υγειονομικής Σημασίας
  • Ολοκληρωμένη Προστασία Καλλιεργειών - Πιστοποίηση προϊόντων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών

  • Σύγχρονες Τάσεις στη Φυτοπροστασία
Προσωπικό
Μέλη ΔΕΠ:
Γεώργιος Μπρούφας , Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωργικής Εντομολογίας και Ζωολογίας
Μαρία Παππά , Λέκτορας Εντομολογίας και Ακαρεολογίας

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου
http://entomology.agro.duth.gr/