Εργαστήριο Ζωοτεχνίας

Διευθυντής:

Ιστορικό: Ιδρύθηκε το 2002 (Π.Δ. 298, ΦΕΚ 264/31-10-2002)

Γνωστικά Αντικείμενα: Ζωοτεχνία, Διατροφή ζωών, Φυσιολογία θρέψεως αγροτικών ζωών, Τεχνολογία ζωοτροφών, Γενετική Βελτίωση Αγροτικών Ζώων, Βιοτεχνολογία. Εκτροφή των αγροτικών ζώων, Υγιεινή Αγροτικών ζώων Λειμώνες-Βοσκές-Διαχείριση Βοσκοτόπων

Εκπαιδευτικό έργο στα μαθήματα:

Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών

  • Εισαγωγή στη Γεωπονία
  • Γενική Ζωοτεχνία
  • Εισαγωγή στην διατροφή των αγροτικών ζωών
  • Εισαγωγή στην ανάλυση παραγωγικών συστημάτων στην κτηνοτροφία

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών

§ Ανάπτυξη Μοντέλων και Ανάλυση στην Γεωργική Έρευνα

§ Αειφορική Διαχείριση Γενετικού Υλικού

§ Παραγωγή Προϊόντων ποιότητα Ζωικής Προέλευσης

Προσωπικό