Εργαστήριο Γεωργικής Οικονομίας

Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος (kgalanop@agro.duth.gr)

Ιστορικό: Το Eργαστήριο Γεωργικής Οικονομίας ιδρύθηκε το 2002 (Π.Δ. 298, ΦΕΚ 264/31-10-2002 & 1031/25-07-2003)

Γνωστικά Αντικείμενα: Πολιτική Οικονομία, Μικροοικονομία, Γεωργική Οικονομία, Οικονομική Γεωργικής Παραγωγής, Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής Έρευνας, Διεθνές Εμπόριο Γεωργικών Προϊόντων.

Εκπαιδευτικό έργο στα μαθήματα:

Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών

  • Πολιτική Οικονομία
  • Μικροοικονομία
  • Γεωργική Οικονομία
  • Μακροοικονομική Ανάλυση
  • Αριστοποίηση της Γεωργικής Παραγωγής
  • Οικονομική της Μεταποίησης των Αγροτικών Προϊόντων
  • Διεθνές Εμπόριο Γεωργικών Προϊόντων
  • Οικονομική Γεωργικής Παραγωγής
  • Εκπόνηση πτυχιακών διατριβών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών

  • Πολιτική Διεθνών Οργανισμών: Αγροτική Πολιτική, Ανάπτυξη και Περιβάλλον

Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ:

Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος , Καθηγητής

ΕΤΕΠ:

Μαλέσιος Χρυσοβαλάντης