Εργαστήριο Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ

Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος

Ιστορικό: Το Eργαστήριο Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ ιδρύθηκε το 2002 (Π.Δ. 298, ΦΕΚ 264/31-10-2002 & 1031/25-07-2003)

Γνωστικά Αντικείμενα: Γεωργική Λογιστική-Εκτιμητική-Κοστολόγηση, Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς, Αξιολόγηση Επενδύσεων-Αγροτική Χρηματοδότηση.

Εκπαιδευτικό έργο στα μαθήματα:

Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών

  • Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
  • Γεωργική Λογιστική και Εκτιμητική
  • Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων
  • Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Αξιολόγηση Επενδύσεων-Αγροτική Χρηματοδότηση
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  • Συμπεριφορά Καταναλωτού
  • Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής Έρευνας και Έρευνα Αγοράς
  • Διαχείριση Έργου
  • Διοίκηση Λειτουργιών

Εκπόνηση πτυχιακών διατριβών

Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ: Έλενα Ράπτου , Λέκτορας