Εργαστήριο Αγροτικής Πολιτικής και Συνεταιρισμών

Διευθυντής: Καθηγητής Θεόδωρος Κουτρουμανίδης

Ιστορικό: Το Eργαστήριο Αγροτικής Πολιτικής ιδρύθηκε το 2002 (Π.Δ. 298, ΦΕΚ 264/31-10-2002 & 1031/25-07-2003)

Γνωστικά Αντικείμενα: Αγροτική Πολιτική, Αγροτική Οικονομική Ανάπτυξη και Προγραμματισμός, Πολιτική Προστασίας και Περιβάλλοντος, Αγροτική Κοινωνιολογία, Αγροτικός Συνεργατισμός, Οικονομικά Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Οικονομική Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Εκπαιδευτικό έργο στα μαθήματα:

Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών

Αγροτική Κοινωνιολογία

Γεωργική Εκπαίδευση

Αγροτικός Συνεργατισμός

Αγροτική Πολιτική

Αγροτική Οικονομική Ανάπτυξη: Θεωρία και Πολιτική

Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

Οικονομία Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Οικονομικά Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Εκπόνηση πτυχιακών διατριβών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών

  • Πολιτική Διεθνών Οργανισμών: Αγροτική Πολιτική, Ανάπτυξη και Περιβάλλον

Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ: Χρήστος Καρελάκης , Επίκουρος Καθηγητής