Εργαστήριο Υδραυλικής

Διευθυντής: Αναπλ. Καθηγητής Κουτρούμπας Σπυρίδων (skoutrou@agro.duth.gr)

Ιστορικό: Iδρύθηκε το 2002 (Π.Δ. 298, ΦΕΚ 264/31-10-2002)

Γνωστικά Αντικείμενα: Αρδεύσεις, στραγγίσεις, εδαφολογία, γονιμότητα εδαφών, βελτίωση εδαφών.

Εκπαιδευτικό έργο στα μαθήματα:

Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών

§ Γενική Εδαφολογία

§ Γονιμότητα Εδαφών-Λιπάσματα

§ Ταξινόμηση Εδαφών

§ Προβληματικά Εδάφη

Προσωπικό