Εργαστήριο Επεξεργασίας Τροφίμων

Διευθυντής: Καθηγήτρια Ευγενία Μπεζιρτζόγλου (empezirt@agro.duth.gr)

Ιστορικό: Iδρύθηκε το 2002 (Π.Δ. 298, ΦΕΚ 264/31-10-2002)

Γνωστικά Αντικείμενα: Μετασυλλεκτική Μεταχείριση Καρπών και Λαχανικών, Μεταποίηση Γεωργικών προϊόντων, Τεχνολογία Τροφίμων, Συσκευασία Τροφίμων, Οινολογία-Οινοπνευματώδη Ποτά.

Εκπαιδευτικό έργο στα μαθήματα:

Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών

§ Τεχνολογία Κρέατος, Ιχθύων και Αυγών

§ Τεχνολογία Γάλακτος

§ Τεχνολογία Δημητριακών

§ Τεχνολογία Οπωροκηπευτικών

§ Οινολογία - Οινοπνευματώδη Ποτά

§ Συσκευασία Τροφίμων

§ Αρχές Μηχανολογίας Τροφίμων

§ Αρχές και Μέθοδοι Επεξεργασίας Τροφίμων