Εργαστήριο Χημείας και Βιοχημείας

Διευθυντής: Καθηγήτρια Ευγενία Μπεζιρτζόγλου (empezirt@agro.duth.gr)

Ιστορικό: Ιδρύθηκε το 2002 (Π.Δ. 298, ΦΕΚ 264/31-10-2002).

Γνωστικά Αντικείμενα: Οργανική Χημεία, Χημεία Τροφίμων, Φυσικοχημεία Τροφίμων, Ενόργανη Ανάλυση (μεθοδολογίες), Βιοχημεία Τροφίμων, Μηχανική Τροφίμων.

Εκπαιδευτικό έργο στα μαθήματα:

Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών

§ Οργανική Χημεία

§ Χημεία Τροφίμων

§ Φυσικοχημεία Τροφίμων

§ Ανάλυση Τροφίμων

§ Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων (Μεθοδολογίες)

§ Βιοχημεία Τροφίμων

§ Μηχανική Τροφίμων

Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ: Αθανάσιος Κυμπάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Οργανικής Χημείας & Ανάλυσης Φυσικών Προϊόντων (kimparis@agro.duth.gr)