Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής

Διευθυντής: Καθηγήτρια Ευγενία Μπεζιρτζόγλου (empezirt@agro.duth.gr)

Ιστορικό: Το Iδρύθηκε το 2002 (Π.Δ. 298, ΦΕΚ 264/31-10-2002)

Γνωστικά Αντικείμενα: Μικροβιολογία Τροφίμων, Υγιεινή Τροφίμων, Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων.

Εκπαιδευτικό έργο στα μαθήματα:

Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών

  • Γεωργική Μικροβιολογία
  • Μικροβιολογία Τροφίμων
  • Βιοτεχνολογία Τροφίμων
  • Υγιεινή Γεωργικών Βιομηχανιών
  • Μικροβιολογία Γάλακτος
  • Διαχείριση Αποβλήτων Γεωργικών Βιομηχανιών
  • Υγιεινή Τροφίμων
  • Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών

  • Μικροβιακή Οικολογία

Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ:

Ευγενία Μπεζιρτζόγλου, Καθηγήτρια Μικροβιολογίας (empezirt@agro.duth.gr)

Αθανάσιος Αλεξόπουλος, Επίκουρος καθηγητής Υγιεινής Τροφίμων (alexopo@agro.duth.gr)

Σταύρος Πλέσσας, Επίκουρος καθηγητής Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων (splessas@agro.duth.gr)