Γραφείο Διασύνδεσης

 Γραφείο Διασύνδεσης-Κόμβος Ορεστιάδας>
Υπεύθιυνη: Ευθυμία Μαυρίδου
τηλ: 25520-41175 (εσ. 76175)

fax: 25520-41175
e-mail: emavrido@ores.duth.gr

Συνδεθείτε στον ιστοχώρο του Γραφείου Διασύνδεσης του ΔΠΘ: