Ηλεκτρονικά Μαθήματα

Επισκεφτείτε την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης DUTH-net e-class.

Συγκεκριμένα για να δείτε τα ηλεκτρονικά μαθήματα του Τμήματός μας πιέστε εδώ.