Πρόγραμμα Σπουδών

Κορμός (1ο -  5ο Εξάμηνο)

Κατευθύνσεις (6ο – 10ο Εξάμηνο)

Α. Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής-Φυτοπροστασίας & Περιβάλλοντος

Β. Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων

Γ. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

 

Μαθήματα Κορμού

 

1ο Εξάμηνο

ΚωδικόςΜαθήματος

Τίτλος

Ώρες Διδασκαλίας

Διδακτικές Μονάδες

ECTS

Θεωρία

Εργαστήρια

1

B0001

Εισαγωγή στη Γεωπονία

3

-

3

5

2

B0002

Μαθηματικά

3

2

4

5

3

B0010

Ανατομία & Μορφολογία Φυτών

3

2

4

5

4

B0006

Πολιτική Οικονομία

4

-

4

5

5

B0008

Ξένη Γλώσσα I

2

-

-

5

6

 

Επιλογή Α

 

 

 

 

 

2οΕξάμηνο

ΚωδικόςΜαθήματος

Τίτλος

ΏρεςΔιδασκαλίας

ΔιδακτικέςΜονάδες

ECTS

Θεωρία

Εργαστήρια

1

B0009

Οργανική Χημεία

3

2

4

5

2

B0027

Γενική Οικολογία

3

2

4

5

3

B0013

Φυσιολογία Φυτών

3

2

4

5

4

B0015

ΞένηΓλώσσα II

2

-

-

5

5

 

Επιλογή Β

 

 

 

 

6

 

Eπιλογή Β

 

 

 

 

 

3οΕξάμηνο

ΚωδικόςΜαθήματος

Τίτλος

ΏρεςΔιδασκαλίας

ΔιδακτικέςΜονάδες

ECTS

Θεωρία

Εργαστήρια

1

B0016

Γενική Βιοχημεία

3

2

4

5

2

B0017

Γενική Εδαφολογία

3

2

4

5

3

B0020

Συστηματική Βοτανική

3

2

4

5

4

B0019

Στατιστική

4

-

4

5

5

B0022

Ξένη Γλώσσα III

2

-

-

5

6

 

Επιλογή Α

 

 

 

 

 

4οΕξάμηνο

 

ΚωδικόςΜαθήματος

Τίτλος

ΏρεςΔιδασκαλίας

ΔιδακτικέςΜονάδες

ECTS

Θεωρία

Εργαστήρια

1

B0023

Γενική Γεωργία

3

2

4

5

2

B0025

Γενική Γεωργική Εντομολογία & Ζωολογία

3

2

4

5

3

B0012

Γενετική

3

2

4

5

4

B0035

Γεωργική Οικονομία

3

2

4

5

5

B0029

ΞένηΓλώσσα IV

2

-

-

5

6

 

Επιλογή Β

 

 

 

 

 

5οΕξάμηνο

 

ΚωδικόςΜαθήματος

Τίτλος

ΏρεςΔιδασκαλίας

ΔιδακτικέςΜονάδες

ECTS

Θεωρία

Εργαστήρια

1

B0030

Εισαγωγή στη Γεωργική Φαρμακολογία

3

2

4

5

2

B0031

Γεωργική Μικροβιολογία

3

2

4

5

3

B0024

Γενική Φυτοπαθολογία

3

2

4

5

4

B0034

Γεωργικός Πειραματισμός

3

2

4

5

5

B0028

Γενική Δενδροκομία

3

2

4

5

6

 

Επιλογή Α

 

 

 

 

 

Επιλογές Α

 

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος

ΏρεςΔιδασκαλίας

ΔιδακτικέςΜονάδες

ECTS

Θεωρία

Εργαστήρια

1

Β0003

Φυσική

3

2

4

5

2

Β0040

Εισαγωγή στην Πληροφορική Ι

3

2

4

5

3

Β0004

Ανόργανη Χημεία

3

2

4

5

4

Β0042

Γενική Ζωολογία

3

2

4

5

5

Β1002

Γεωργικά Μηχανήματα

3

2

4

5

6

Β0018

Γενική Ζωοτεχνία

3

2

4

5

7

Β1001

Πληθυσμιακή και Ποσοτική Γενετική

3

2

4

5

8

Β0033

Ανθοκομία

3

2

4

5

9

Β0005

Αγροτική Κοινωνιολογία

2

2

4

5

 

ΕπιλογέςΒ

 

ΚωδικόςΜαθήματος

Τίτλος

ΏρεςΔιδασκαλίας

ΔιδακτικέςΜονάδες

ECTS

Θεωρία

Εργαστήρια

1

Β1006

Γεωργική Μετεωρολογία

3

2

4

5

2

Β1003

Μοριακή Βιολογία

3

2

4

5

3

Β0041

Εισαγωγή στην Πληροφορική II

3

2

4

5

4

Β0021

Γεωργική Υδραυλική

3

2

4

5

5

Β1008

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Επιστήμης

3

2

4

5

 

 

Μαθήματα Κατευθύνσεων

 

Α. Διαχείριση Φυτικής Παραγωγής-Φυτοπροστασίας & Περιβάλλοντος

6οΕξάμηνο

 

ΚωδικόςΜαθήματος

Τίτλος

ΏρεςΔιδασκαλίας

ΔιδακτικέςΜονάδες

ECTS

Θεωρία

Εργαστήρια

1

AGRON0001

Βελτίωση Φυτών

3

2

4

5

2

AGRON0002

Ειδική Δενδροκομία (Φυλλοβόλα)

3

2

4

5

3

AGRON 1021

Λαχανοκομία

3

2

4

5

4

AGRON0005

Ζιζανιολογία

3

2

4

5

5

 

Επιλογή Β

 

 

 

 

6

 

Επιλογή Β

 

 

 

 

 

7ο Εξάμηνο

 

ΚωδικόςΜαθήματος

Τίτλος

ΏρεςΔιδασκαλίας

ΔιδακτικέςΜονάδες

ECTS

Θεωρία

Εργαστήρια

1

AGRON0007

Ειδική Δενδροκομία (Αειθαλή)

3

2

4

5

2

AGRON0008

Ειδική Γεωργία (Σιτηρά, Ψυχανθή, Χορτοδοτικά)

3

2

4

5

3

AGRON0009

Εχθροί Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Λαχανοκομικών

3

2

4

5

4

AGRON0020

Ασθένειες Δενδρωδών και Αμπέλου

3

2

4

5

5

 

Επιλογή Α

 

 

 

 

6

 

Επιλογή Α

 

 

 

 

 

8ο Εξάμηνο

 

ΚωδικόςΜαθήματος

Τίτλος

ΏρεςΔιδασκαλίας

ΔιδακτικέςΜονάδες

ECTS

Θεωρία

Εργαστήρια

1

AGRON0011

Ειδική Γεωργία (Βιομηχανικά Φυτά)

3

2

4

5

2

AGRON0014

Αμπελουργία

3

2

4

5

3

AGRON0013

Οικοτοξικολογία

3

2

4

5

4

AGRON0010

Ασθένειες Λαχανοκομικών και Καλλωπιστικών Φυτών

3

2

4

5

5

 

Επιλογή Β

 

 

4

 

6

 

Επιλογή Β

 

 

4

 

 

9ο Εξάμηνο

 

ΚωδικόςΜαθήματος

Τίτλος

ΏρεςΔιδασκαλίας

ΔιδακτικέςΜονάδες

ECTS

Θεωρία

Εργαστήρια

1

AGRON0016

Γεωργική Φαρμακολογία

3

2

4

5

2

AGRON0017

Εχθροί Δενδρωδών και Αμπέλου

3

2

4

5

3

AGRON0019

Γενετικά Τροποποιημένα Φυτά & Βιοτεχνολογία και Περιβάλλον

3

2

4

5

4

AGRON1003

Γεωργία και Περιβάλλον

4

          -

4

5

5

 

Επιλογή Α

 

 

 

 

6

 

Επιλογή Α

 

 

 

 

 

 

10ο Εξάμηνο

Τίτλος

ΔιδακτικέςΜονάδες

ECTS

Εκπόνηση Πτυχιακής Μελέτης

20

30

 

ΕπιλογέςΑ

 

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος

ΏρεςΔιδασκαλίας

ΔιδακτικέςΜονάδες

ECTS

Θεωρία

Εργαστήρια

1

AGRON0015

Ασθένειες Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας

3

2

4

5

2

ECO0007

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

4

-

4

5

3

ECO0019

Οικονομία Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

4

-

4

5

4

AGRON1004

Αρωματικά Φυτά και Αιθέρια Έλαια

4

-

4

5

5

AGRON1011

Ακαρεολογία-Νηματωδολογία

4

-

4

5

6

AGRON1002

Παραγωγή-Διαχείριση Πολλαπλασιαστικού Υλικού

3

2

4

5

7

AGRON1001

Ολοκληρωμένη Προστασία Καλλιεργειών- Πιστοποίηση Προϊόντων

4

-

4

5

8

AGRON0003

Ειδική Λαχανοκομία

3

2

4

5

9

AGRON1022

Μοριακές αλληλεπιδράσεις φυτών-μικροοργανισμών

3

2

4

5

10

ECO0006

Γεωργική Λογιστική & Εκτιμητική

4

-

4

5

 

ΕπιλογέςΒ

 

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος

ΏρεςΔιδασκαλίας

ΔιδακτικέςΜονάδες

ECTS

Θεωρία

Εργαστήρια

1

AGRON1013

Γεωργία και Ρύπανση Υδάτινων Οικοσυστημάτων

4

-

4

5

2

AGRON1009

Εχθροί Αποθηκευμένων Προϊόντων και εχθροί υγειονομικής σημασίας

4

-

4

5

3

ECO0003

Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

4

-

4

5

4

AGRON1010

Ψεκαστικά Μηχανήματα

4

-

4

5

5

AGRON0004

Αρχές και Μέθοδοι Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Εχθρών των Καλλιεργειών

4

-

4

5

6

AGRON1020

Λειμώνες-Βοσκές-Διαχείριση Βοσκοτόπων

4

-

4

5

7

AGRON0006

Γονιμότητα Εδαφών-Λιπάσματα

3

2

4

5

8

AGRON0012

Αρχιτεκτονική Κήπων

3

2

4

5

9

ECO0015

Οικονομική της Μεταποίησης των Αγροτικών Προϊόντων

4

-

4

5

10

AGRON1019

Μετασυλλεκτική Μεταχείριση Καρπών και Λαχανικών

4

-

4

5

11

AGRON1018

Θερμοκήπια-Αυτοματισμοί

4

-

4

5

12

AGRON1014

Θρέψη Φυτού-Λιπάσματα

4

-

4

5

13

AGRON1023

Μελισσοκομία

3

2

4

5

 

Β. Αγροτική Οικονομία και Διοίκηση Αγροτικών Επιχειρήσεων

6ο Εξάμηνο

 

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος

Ώρες Διδασκαλίας

ΔιδακτικέςΜονάδες

ECTS

Θεωρία

Εργαστήρια

1

ECO0011

Αγροτική Πολιτική

3

2

4

5

2

ECO0002

Εφαρμοσμένη Οικονομική Στατιστική

3

2

4

5

3

ECO0004

Μακροοικονομική Ανάλυση

3

2

4

5

4

ECO0005

Μέθοδοι Ποσοτικής Οικονομικής Ανάλυσης

3

2

4

5

5

 

Επιλογή Β

 

 

 

 

6

 

Επιλογή Β

 

 

 

 

 

7ο Εξάμηνο

 

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος

Ώρες Διδασκαλίας

Διδακτικές Μονάδες

ECTS

Θεωρία

Εργαστήρια

1

ECO0006

Γεωργική Λογιστική & Εκτιμητική

3

2

4

5

2

ECO0007

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

4

-

4

5

3

ECO0008

Αγροτικός Συνεργατισμός

4

-

4

5

4

ECO0009

Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

4

-

4

5

5

 

Επιλογή Α

 

 

 

 

6

 

Επιλογή Α

 

 

 

 

 

             8ο Εξάμηνο

 

 

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος

Ώρες Διδασκαλίας

Διδακτικές Μονάδες

ECTS

Θεωρία

Εργαστήρια

1

ECO1008

Γραμμικός Προγραμματισμός

3

2

4

5

2

ECO0012

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

3

2

4

5

3

ECO0014

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής Έρευνας και Έρευνας Αγοράς

3

2

4

5

4

ECO0015

Οικονομική της Μεταποίησης των Αγροτικών Προϊόντων

4

-

4

5

5

 

Επιλογή Β

 

 

 

 

6

 

Επιλογή Β

 

 

 

 

 

9ο Εξάμηνο

 

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος

Ώρες Διδασκαλίας

Διδακτικές Μονάδες

ECTS

Θεωρία

Εργαστήρια

1

ECO0016

Διεθνές Εμπόριο Γεωργικών Προϊόντων

4

-

4

5

2

ECO0017

Συμπεριφορά Καταναλωτού

4

-

4

5

3

ECO0018

Αγροτική Οικονομική Ανάπτυξη: Θεωρία και Πολιτική

4

-

4

5

4

ECO0019

Οικονομία Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

4

-

4

5

5

 

Επιλογή Α

 

 

 

 

6

 

Επιλογή Α

 

 

 

 

 

10ο Εξάμηνο

Τίτλος

Διδακτικές Μονάδες

ECTS

Εκπόνηση Πτυχιακής Μελέτης

20

30

 

Επιλογή Α

 

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος

Ώρες Διδασκαλίας

Διδακτικές Μονάδες

ECTS

Θεωρία

Εργαστήρια

1

ECO0010

Αξιολόγηση Επενδύσεων-Αγροτική Χρηματοδότηση

3

2

4

5

2

ECO1003

Ειδικά Κεφάλαια Γεωργικής Επιχειρησιακής Έρευνας

3

2

4

5

3

ECO1006

Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

4

-

4

5

4

ECO1007

Αριστοποίηση της Γεωργικής Παραγωγής

3

2

4

5

5

AGRON0008

Ειδική Γεωργία (Σιτηρά, Ψυχανθή, Χορτοδοτικά)

3

2

4

5

6

FOOD0017

Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων

3

2

4

5

 

Επιλογή Β

 

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος

Ώρες Διδασκαλίας

Διδακτικές Μονάδες

ECTS

Θεωρία

Εργαστήρια

1

EC01015

Γεωργικό Δίκαιο

4

-

4

5

2

ECO0003

Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

3

2

4

5

3

ECO0013

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

4

-

4

5

4

ECO1009

Οικονομική Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

4

-

4

5

5

B0011

Μικροοικονομία

4

-

4

5

6

AGRON1009

Εχθροί αποθηκευμένων προϊόντων και εχθροί υγειονομικής σημασίας

4

-

4

5

7

FOOD0018

Συσκευασία Τροφίμων

3

2

4

5

8

AGRON1023

Μελισσοκομία

3

2

4

5

 

Γ. Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων

  6ο Εξάμηνο

 

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος

Ώρες Διδασκαλίας

Διδακτικές Μονάδες

ECTS

Θεωρία

Εργαστήρια

1

FOOD0001

Χημεία Τροφίμων

3

2

4

5

2

FOOD0003

Μηχανική Τροφίμων

3

2

4

5

3

FOOD1008

Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης

3

2

4

5

4

FOOD0005

Μικροβιολογία Τροφίμων

3

2

4

5

5

 

Επιλογή Β

 

 

 

 

6

 

Επιλογή Β

 

 

 

 

 

7ο Εξάμηνο

 

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος

Ώρες Διδασκαλίας

Διδακτικές Μονάδες

ECTS

Θεωρία

Εργαστήρια

1

FOOD0006

Βιοχημεία Τροφίμων

3

2

4

5

2

FOOD1006

Ανάλυση Τροφίμων

3

2

4

5

3

FOOD0008

Αρχές και Μέθοδοι Επεξεργασίας Τροφίμων

3

2

4

5

4

FOOD1001

Μοριακές Αλληλεπιδράσεις Φυτών και Μικροοργανισμών

4

  -

4

5

5

 

Επιλογή Α

 

 

 

 

6

 

Επιλογή Α

 

 

 

 

 

8ο Εξάμηνο

 

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος

Ώρες Διδασκαλίας

Διδακτικές Μονάδες

ECTS

Θεωρία

Εργαστήρια

1

FOOD1007

Υγιεινή Γεωργικών Βιομηχανιών

3

2

4

5

2

AGRON1009

Εχθροί Αποθηκευμένων Προϊόντων και Εχθροί Υγειονομικής σημασίας

4

-

4

5

3

ECO0011

Αγροτική Πολιτική

4

4

5

4

FOOD0014

Διαχείριση Αποβλήτων Γεωργικών Βιομηχανιών

3

2

4

5

5

 

Επιλογή Β

 

 

 

 

6

 

Επιλογή Β

 

 

 

 

 

9ο Εξάμηνο

 

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος

Ώρες Διδασκαλίας

Διδακτικές Μονάδες

ECTS

Θεωρία

Εργαστήρια

1

FOOD0015

Οινολογία - Οινοπνευματώδη Ποτά

3

2

4

5

2

FOOD0016

Υγιεινή Τροφίμων

3

2

4

5

3

FOOD0017

Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων

3

2

4

5

4

AGRON1004

Αρωματικά φυτά & Αιθέρια έλαια

4

-

4

5

5

 

Επιλογή Α

 

 

 

 

6

 

Επιλογή Α

 

 

 

 

 

10ο Εξάμηνο

Τίτλος

Διδακτικές Μονάδες

ECTS

Εκπόνηση Πτυχιακής Μελέτης

20

30

 

Επιλογή Α

 

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος

Ώρες Διδασκαλίας

Διδακτικές Μονάδες

ECTS

Θεωρία

Εργαστήρια

1

ECO0007

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

4

-

4

5

2

AGRON0008

Ειδική Γεωργία (Σιτηρά, Ψυχανθή, Χορτοδοτικά)

3

2

4

5

3

ECO0006

Γεωργική Λογιστική & Εκτιμητική

3

2

4

5

4

ECO0009

Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

4

 

4

5

5

FOOD0009

Μικροβιολογία Γάλακτος

3

2

4

5

 

Επιλογή Β

 

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος

Ώρες Διδασκαλίας

Διδακτικές Μονάδες

ECTS

Θεωρία

Εργαστήρια

1

FOOD1004

Βιοτεχνολογία Τροφίμων

4

-

4

5

2

AGRON0011

Ειδική Γεωργία (Βιομηχανικά Φυτά)

3

2

4

5

3

ECO0002

Εφαρμοσμένη Οικονομική Στατιστική

3

2

4

5

4

FOOD0018

Συσκευασία Τροφίμων

3

2

4

5

5

FOOD0002

Φυσικοχημεία Τροφίμων

3

2

4

5

6

AGRON1023

Μελισσοκομία

3

2

4

5