Ειδική Δενδροκομία (Φυλλοβόλα)

Κωδικός μαθήματος: AGRON0002

Όνομα μαθήματος: Ειδική Δενδροκομία (Φυλλοβόλα)

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 3
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Χατζησαββίδης Χρήστος

Περιεχόμενα μαθήματος:
Μηλοειδή (μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά, μουσμουλιά Ιαπωνική, μουσμουλιά Γερμανική). Πυρηνόκαρπα (ροδακινιά, βερικοκιά, δαμασκηνιά, κερασιά, βυσσινιά). Ακρόδρυα (αμυγδαλιά, φιστικιά, φουντουκιά, καρυδιά, καστανιά, πεκάν). Διάφορα (συκιά, ακτινίδιο, λωτός, ροδιά, τζιτζιφιά, ξυλοκερατιά). Για κάθε είδος καρποφόρου δένδρου εξετάζονται: καταγωγή και εξάπλωση. Βοτανική ταξινόμηση και οργανογραφία. Επικονίαση και γονιμοποίηση. Κλιματικές και εδαφικές συνθήκες. Πολλαπλασιασμός, υποκείμενα και ποικιλίες. Καλλιεργητική τεχνική. Ωρίμανση, συγκομιδή και συντήρηση.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων στην καλλιέργεια των γιγαρτόκαρπων, πυρηνόκαρπων, ακρόδρυων, και άλλων καρποφόρων δένδρων.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις και ασκήσεις στο εργαστήριο και στον οπωρώνα, επισκέψεις σε οπωρώνες

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις στο θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος, παρουσίαση εργασιών από τους φοιτητές