Ειδική Λαχανοκομία

Κωδικός μαθήματος: AGRON0003

Όνομα μαθήματος: Ειδική Λαχανοκομία

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 3
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες

Περιεχόμενα μαθήματος:
Φυσιολογία της ανάπτυξης και παραγωγής των κυριότερων κηπευτικών υπαίθρου (πατάτα, κρεμμύδι, σπαράγγι, καρώτο, σέλινο, κ.α.) και υπό κάλυψη. Κλίμα, έδαφος, λίπανση, πολλαπλασιασμός, κ.α. Τεχνική της Καλλιέργειας. Κυριότερες ποικιλίες στην Ελλάδα, κυριότεροι εχθροί και ασθένειες.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Ο κύριος σκοπός του μαθήματος «Ειδική Λαχανοκομία» είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στις εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές τεχνικές των κυριότερων λαχανικών στο ύπαιθρο και στο θερμοκήπιο.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις στην αίθουσα με τη βοήθεια προβολέων - Εργαστηριακές ασκήσεις στο

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις.