Ειδική Δενδροκομία (Αειθαλή)

Κωδικός μαθήματος: AGRON0007

Όνομα μαθήματος: Ειδική Δενδροκομία (Αειθαλή)

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 4
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Χατζησαββίδης Χρήστος

Περιεχόμενα μαθήματος:
Υποτροπικά (Ελιά, Εσπεριδοειδή, Αβοκάντο). Τροπικά (Μπανάνα, Μάνγκο, Χουρμαδιά, Αννόνα, Λίτσι, Παπάγια, Ανανάς, Ανακάρδιο, Μπαμπάκο, Μακαντάμια, Καζιμίροα). Για κάθε είδος ή ομάδα καρποφόρων εξετάζονται: καταγωγή και εξάπλωση. Βοτανική ταξινόμηση και οργανογραφία. Επικονίαση και γονιμοποίηση. Κλιματικές και εδαφικές συνθήκες. Πολλαπλασιασμός, υποκείμενα και ποικιλίες. Καλλιεργητική τεχνική. Ωρίμανση, συγκομιδή και συντήρηση.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων στην καλλιέργεια της ελιάς και των κύριων εσπεριδοειδών και τροπικών.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις και ασκήσεις στο εργαστήριο και στον οπωρώνα, επισκέψεις σε οπωρώνες

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις στο θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος, παρουσίαση εργασιών από τους φοιτητές