Ειδική Γεωργία (Σιτηρά, Ψυχανθή, Χορτοδοτικά)

Κωδικός μαθήματος: AGRON0008

Όνομα μαθήματος: Ειδική Γεωργία (Σιτηρά, Ψυχανθή, Χορτοδοτικά)

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Επιλογής

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 4
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Κουτρούμπας Σπυρίδων

Περιεχόμενα μαθήματος:
Χειμερινά σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, βρώμη, triticale), εαρινά σιτηρά (αραβόσιτος, ρύζι, σόργο, κεχρί), χειμερινά ψυχανθή (βίκος, μπιζέλι, ρόβι, λαθούρι, κουκιά, φακή, ρεβίθια, λούπινα), εαρινά ψυχανθή (σόγια, αραχίδα) και χορτοδοτικά (μηδική). Για κάθε φυτό εξετάζονται ειδικότερα τα εξής: Βοτανική ταξινόμηση, προέλευση και εξέλιξη, οικονομική σημασία και χρήσεις, τάσεις καλλιέργειας (διεθνώς και στην Ελλάδα), μορφολογία, ανάπτυξη, προσαρμοστικότητα (περιβαλλοντικές και εδαφικές απαιτήσεις, ζώνες καλλιέργειας), τάσεις βελτίωσης (επιθυμητά χαρακτηριστικά, ποικιλίες), καλλιεργητική τεχνική (εναλλαγή καλλιεργειών, κατεργασία εδάφους, ανόργανη θρέψη και λίπανση, υδατικές απαιτήσεις, άρδευση, ζιζανιοκτονία, συγκομιδή), κυριότεροι εχθροί και

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Η απόκτηση και εμπέδωση ειδικών τεχνικών γνώσεων που σχετίζονται με την καλλιέργεια των σιτηρών, των ψυχανθών και των χορτοδοτικών φυτών. Επίσης, η κατανόηση εξειδικευμένων προβλημάτων που προκύπτουν κατά την αύξηση και ανάπτυξη των παραπάνω φυτών και η επίλυση τους με τις βέλτιστες τεχνικές. Πρακτική εφαρμογή και εξάσκηση στις εργαστηριακές ασκήσεις.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις και εργαστηριακά μαθήματα

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Προφορικές εξετάσεις στο εργαστηριακό μέρος και γραπτές στο τέλος του εξαμήνου