Εχθροί Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Λαχανοκομικών

Κωδικός μαθήματος: AGRON0009

Όνομα μαθήματος: Εχθροί Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Λαχανοκομικών

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Επιλογής

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 4
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Γεώργιος Μπρούφας
Μαρία Παππά

Περιεχόμενα μαθήματος:
Μορφολογία, βιολογία, οικολογία, οικονομική σημασία και μέθοδοι και μέσα αντιμετώπισης των εντόμων - εχθρών καθώς και σχετική συμπτωματολογία της προσβολής σε καλλιέργειες χειμερινών σιτηρών, καλαμποκιού, καπνού, πατάτας, βαμβακιού, τεύτλων, σπαραγγιού, ψυχανθών και λαχανικών.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Εκπαίδευση των φοιτητών /τριών:
1.Στην αναγνώριση - ταυτοποίηση των σημαντικότερων εντομολογικών εχθρών των φυτών μεγάλης καλλιέργειας και λαχανικών.
2.Στην κατανόηση των κυριότερων στοιχείων της βιολογίας, οικολογίας και συμπεριφοράς των παραπάνω εντομολογικών εχθρών.
3.Στην εφαρμογή της χημικής και βιολογικής καταπολέμησης των παραπάνω εχθρών αλλά και στις δυνατότητες εφαρμογής ή ανάπτυξης προτύπων συστημάτων ολοκληρωμένης

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις και εργασία βιβλιογραφικής ανασκόπησης

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Οι εξετάσεις του εργαστηρίου περιλαμβάνουν την αναγνώριση - προσδιορισμό επιλεγμένων εντομολογικών εχθρών φυτών μεγάλης καλλιέργειας και λαχανικών. Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα στα πλαίσια το μαθήματος να αναλάβουν (προαιρετικά) την ετοιμασία βιβλιογραφικής εργασίας. Οι εργασίες βιβλιογραφικής ανασκόπησης έχουν την μορφή δοκιμίου το όποιο οι φοιτητές θα πρέπει να παραδώσουν προς αξιολόγηση έως και την τελευταία εβδομάδα του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η ανακοίνωση των σχετικών θεμάτων γίνεται κατά τη διάρκεια της 4ης εβδομάδας των διαλέξεων.