Ασθένειες Λαχανοκομικών και Καλλωπιστικών Φυτών

Κωδικός μαθήματος: AGRON0010

Όνομα μαθήματος: Ασθένειες Λαχανοκομικών και Καλλωπιστικών Φυτών

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 4
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Χατζηβασιλείου Ελισάβετ

Περιεχόμενα μαθήματος:
Oι κυριότερες μυκητολογικές, προκαρυωτικές, ιολογικές και μη μεταδοτικές ασθένειες των λαχανικών (τομάτα, σταυρανθή, κολοκυνθοειδή, φυλλώδη, βολβώδη και ψυχανθή λαχανικά, αγκινάρα, φράουλα) και των καλλωπιστικών (τριαντάφυλλο, γαρύφαλλο, βολβώδη, τροπικά και υποτροπικά φυτά). Περιγραφή της συμπτωματολογίας, της αιτιολογίας και της βιολογίας των παθογόνων, καθώς και της επιδημιολογίας και της

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Οι στόχοι του μαθήματος είναι:
(α) Εξοικείωση των φοιτητών με τα συμπτώματα και τα σημεία των κυριότερων ασθενειών των λαχανοκομικών και καλλωπιστικών φυτών. (β) Ανάπτυξη της ικανότητας παρατήρησης μικροσκοπικών παρασκευασμάτων και της αναγνώρισης των φυτοπαθογόνων μυκήτων που προκαλούν τις κυριότερες ασθένειες των λαχανοκομικών και καλλωπιστικών φυτών.
(γ) Κατανόηση του κύκλου των ασθενειών αυτών, των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξή τους και του τρόπου επιλογής των κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπισή

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις με παρουσιάζεις power point. Εργαστηριακές ασκήσεις διαγνωστικής με

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου