Αρχιτεκτονική Κήπων

Κωδικός μαθήματος: AGRON0012

Όνομα μαθήματος: Αρχιτεκτονική Κήπων

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος 1
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Επίπεδο μαθήματος: 1 Διδάσκοντες
Έτος σπουδών: 4
Eξάμηνο: 8
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Περιεχόμενα μαθήματος:
Ιστορική ανασκόπηση. Εξέλιξη της Αρχιτεκτονικής του Τοπίου ως τέχνης και επιστήμης, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Κριτήρια επιλογής του φυτικού υλικού. (Μορφολογικά χαρακτηριστικά. Εποχή άνθησης. Χρωματική σύνθεση. Ηχομόνωση. Θερμομόνωση κ.α.). Γεωμορφολογία χώρου. Χάρτες και αεροφωτογραφίες, τηλεπισκόπηση. (Κατασκευή μακέτας τοπίου, κήπου, αστικού χώρου). Βασικές αρχές σύλληψης και σύνθεσης ενός σχεδίου Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

Εκπόνηση μελετών:
α. μικρής κλίμακας: Κήποι κατοικιών και σχολείων, παιδικές χαρές, πεζόδρομοι, μνημειακοί και αρχαιολογικοί χώροι, χώροι στάθμευσης οχημάτων και
β. μεγάλης κλίμακας: Διαμόρφωση πάρκων μεγάλων αστικών και προαστικών χώρων, τουριστικών μονάδων, διεθνών εκθέσεων, πανεπιστημιακών χώρων κ.α.
Αξιοποίηση υποβαθμισμένων περιοχών, με σκοπό την ένταξή τους στο φυσικό τοπίο. Προστασία πρανών. Γενική θεώρηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Τοπίου και προοπτικές

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στη σύνταξη μελετών σχεδιασμού και εφαρμογής στην Αρχιτεκτονική Κήπων.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Μαθήματα στην αίθουσα με τη βοήθεια προβολέων - Εργαστηριακές ασκήσεις.

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις. Μη υποχρεωτική γραπτή εργασία.