Αμπελουργία

Κωδικός μαθήματος: AGRON0014

Όνομα μαθήματος: Αμπελουργία

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Επιλογής

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 4
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες

Περιεχόμενα μαθήματος:
Η καλλιέργεια της αμπέλου στην Ελλάδα και στον κόσμο. Τα αμπελουργικά προϊόντα (σταφίδες, κρασί, επιτραπέζια σταφύλια, χυμός σταφυλιού). Στοιχεία συστηματικής της αμπέλου. Μελέτη του φυτού της αμπέλου. Ρίζα (μορφολογία, ανατομία ρίζας, ιδιότητες ριζικού συστήματος). Βλαστός (μορφολογία, ανατομία βλαστού, ιδιότητες). Το κλάδεμα της αμπέλου. Χειμερινό κλάδεμα (αρχές, μεθοδολογία, συστήματα μόρφωσης και υποστήλωσης των πρέμνων, συστήματα κλαδέματος καρποφορίας). Χλωρά κλαδέματα (κορυφολόγημα, βλαστολόγημα, ξεφύλλισμα, χαραγή, αραίωμα φορτίου, εφαρμογή φυτορρυθμιστικών ουσιών). Εγκατάσταση παραγωγικού αμπελώνα και μητρικής φυτείας. Καλλιεργητικές φροντίδες (καλλιέργεια εδάφους, λίπανση, άρδευση). Τρυγητός.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Ο κύριος σκοπός του Μαθήματος ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην καλλιέργεια την επιστήμη και τις εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές τεχνικές στην άμπελο.
Ειδικότερα περιλαμβάνει:
Την σύγχρονη κατάσταση της αμπελοκαλλιέργειας σε Παγκόσμιο Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο και τις διαφαινόμενες προοπτικές. Την ανατομία και μορφολογία του φυτού της αμπέλου και του αναπαραγωγικού συστήματος, την αύξηση και ανάπτυξη, τον πολλαπλασιασμό, τα υποκείμενα και τις σημαντικότερες καλλιεργούμενες ποικιλίες στην Ελλάδα. Την εγκατάσταση αμπελώνα τα συστήματα διαμόρφωσης, τα κλαδέματα καρποφορίας και τα θερινά κλαδέματα . Την επίδραση των παραγόντων του περιβάλλοντος στην παραγωγικότητα των φυτών και την ποιότητα των προϊόντων. Την εκτίμηση των αναγκών σε νερό, τις αρδεύσεις και λιπάνσεις και την παραγωγή σταφίδας.

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Μαθήματα στην αίθουσα με τη βοήθεια προβολέων-Εργαστηριακές ασκήσεις στο

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις.