Ασθένειες Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας

Κωδικός μαθήματος: AGRON0015

Όνομα μαθήματος: Ασθένειες Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 4
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 2
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Χατζηβασιλείου Ελισάβετ

Περιεχόμενα μαθήματος:
Οι κυριότερες μυκητολογικές, προκαρυωτικές, ιολογικές και μη μεταδοτικές ασθένειες των σιτηρών, των βιομηχανικών φυτών (βαμβάκι, καπνός, τεύτλο) και των ψυχανθών καλλιεργειών (όσπρια). Περιγραφή της συμπτωματολογίας, της αιτιολογίας και της βιολογίας των παθογόνων, καθώς και της επιδημιολογίας και της αντιμετώπισης των Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Οι στόχοι του μαθήματος είναι
(α) Εξοικείωση των φοιτητών με τα συμπτώματα και τα σημεία των κυριότερων ασθενειών των φυτών μεγάλης καλλιέργειας.
(β) Ανάπτυξη της ικανότητας παρατήρησης μικροσκοπικών παρασκευασμάτων και της αναγνώρισης των φυτοπαθογόνων μυκήτων που προκαλούν τις κυριότερες ασθένειες των φυτών μεγάλης καλλιέργειας.
(γ) Κατανόηση του κύκλου των ασθενειών αυτών, των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξή τους και του τρόπου επιλογής των κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπισή

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις με παρουσιάζεις power point και εργαστηριακές ασκήσεις με μακροσκοπική και

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου