Γεωργική Φαρμακολογία

Κωδικός μαθήματος: AGRON0016

Όνομα μαθήματος: Γεωργική Φαρμακολογία

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Επιλογής

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 5
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Βασιλείου Γεώργιος
Βρύζας Ζήσης
Περιεχόμενα μαθήματος:
Ειδικά θέματα στα γεωργικά φάρμακα ανά κύρια κατηγορία: Χημική δομή. Σχέση χημικής δομής με εκλεκτικότητα και εμμονή. Σχέση με αποτελεσματικότητα. pH και διαλυτότητα σε σχέση με τύχη στο περιβάλλον. Σταθερά ιονισμού (pKa) και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Μεταβολισμός στα φυτά : Αντιδράσεις 1ης και 2ης φάσης. Σχέση μεταβολισμού και εκλεκτικότητας. Μεταβολισμός στα ζώα. Μεταβολισμός στο έδαφος. Τρόπος και μηχανισμός δράσης. Φαρμακοκινητική. Τεχνικές ανάλυσης υπολειμμάτων

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Οι στόχοι του μαθήματος είναι
1.Η σύνδεση της εκλεκτικότητας των γεωργικών φαρμάκων με την δομή τους και την συμπεριφορά τους στα φυτά (θεωρία).
2.Η κατανόηση της σχέσης δομής και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των γεωργικών φαρμάκων με την συμπεριφορά τους στο περιβάλλον (θεωρία).
3.Η γνώση αναλυτικών μεθόδων για τον ποσοτικό προσδιορισμό των γεωργικών φαρμάκων στο περιβάλλον (Εργαστήριο)

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Διαλέξεις και εργαστηριακά μαθήματα

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Προφορικές και γραπτές εξετάσεις στο εργαστηριακό μέρος και γραπτές στο τέλος του εξαμήνου