Γενετικά Τροποποιημένα Φυτά & Βιοτεχνολογία και Περιβάλλον

Κωδικός μαθήματος: AGRON0019

Όνομα μαθήματος: Γενετικά Τροποποιημένα Φυτά & Βιοτεχνολογία και Περιβάλλον

Κατεύθυνση Τύπος μαθήματος
Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής -Φυτοπροστασίας && Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό
Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
Έτος σπουδών: 5
Eξάμηνο:
Eξάμηνο διδασκαλίας: 1
Ώρες θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ECTS: 5

Διδάσκοντες
Τοκατλίδης Ιωάννης

Περιεχόμενα μαθήματος:
Αρχές χειρισμού γενετικού υλικού. Γενετικές βιβλιοθήκες. Μέθοδοι γενετικής τροποποίησης (Agrobacterium, ηλεκτροπόρωση, βομβαρδισμός σωματιδίων, χημική). Γενετική τροποποίηση για αντοχή σε ζιζανιοκτόνα, βιοτικούς παράγοντες (έντομα, ιοί, βακτήρια, μύκητες) και αβιοτικούς παράγοντες (ακραίες θερμοκρασίες, παθογένεια εδαφών). Βιοτεχνολογία και περιβάλλον.

Αντικειμενικοί στόχοι μαθήματος:
Η κατανόηση από τους φοιτητές:
α) Βασικών αρχών χειρισμού του γενετικού υλικού
β) Των κυριότερων μεθόδων γενετικής τροποποίησης των φυτών
γ) Εφαρμοσμένης γενετικής μηχανικής για αντοχές σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις
δ) Των επιπτώσεων στο περιβάλλον

Μέθοδοι Διδασκαλίας
Θεωρητική ανάπτυξη μέσω διαλέξεων- ασκήσεις κατανόησης

Μέθοδος Αξιολόγησης:
Ενδιάμεσες γραπτές αξιολογήσεις και τελικές γραπτές εξετάσεις